Cennik

Cennik​

Tłumaczenie ustne

Cena już od 100,00 zł. za godzinę obecności tłumacza.

  • Tłumaczenia przez telefon od 30,00 zł.
  • Przy zapytaniu proszę o podanie miejsca, czasu i tematyki wykonywania tłumaczenia.
  • W ramach tłumaczeń ustnych wykonuję także tłumaczenia przysięgłe np. u notariusza, w USC.

Tłumaczenia z hiszpańskiego na polski

Tłumaczenie

Jednostka

Cena

Tłumaczenie przysięgłe

1125 znaków ze spacjami (jednostka ustawowa)

od 30,00 zł

Dowód rejestracyjny / Permiso de circulación – wzór europejski

cały dokument

40,65 zł

Dowód rejestracyjny / Permiso de circulación – poprzedni formularz

cały dokument

60,16 zł

Przeglądy techniczne / Tarjeta ITV

cały dokument

85,37 zł

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu – Solicitud de baja

cały dokument

85,37 zł

Akt małżeństwa, Hiszpania – nowy model formularza, z kodami w nawiasach (1-1-1)

cały dokument

85,37 zł

Akt małżeństwa, Hiszpania – stary model formularza, wypełniony odręcznie, bez adnotacji o rozwodzie i separacji

cały dokument

100 zł

Akt urodzenia, Hiszpania – nowy model formularza, z kodami w nawiasach (1-1-1)

cały dokument

85,37 zł

Akt urodzenia, Hiszpania – stary model formularza, wypełniony odręcznie

cały dokument

100 zł

Zaświadczenie potwierdzające życie i stan cywilny osoby / Fe de Vida y Estado

cały dokument

50,41 zł

Zaświadczenie o chrzcie

cały dokument

85,37 zł

Poświadczenie konkubinatu / Ratificacion de la Pareja de Hecho

cały dokument

50,41 zł

Karta zameldowania / Volante de empadronamiento

cały dokument

85,37 zł

Certificado de la condición de sujeto pasivo IVA

cały dokument

50,41 zł

Zaświadczenie o niekaralności / Registro de penados

cały dokument

60,98 zł

Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej (Comunicación de Tarjeta Acreditativa NIF)

cały dokument

85,37 zł

Zaświadczenie o rezydencji podatkowej w hiszpanii, umowa dwustronna (Residencia Fiscal en España. Convenio)

cały dokument

85,37 zł

Apostille

cały dokument

36,59 zł

Zaświadczenie o niezaleganiu – Seguridad Social

cały dokument

100 zł

Zaświadczenie o niezaleganiu – Agencia Tributaria

cały dokument

85,37 zł

 

Tłumaczenia z polskiego na hiszpański

Tłumaczenie

Jednostka

Cena

Tłumaczenie przysięgłe

1125 znaków ze spacjami (jednostka ustawowa)

od 30,00 zł

Odpis skrócony aktu urodzenia

cały dokument

40,65 zł

Odpis zupełny aktu urodzenia

cały dokument

85,37 zł

Odpis skrócony aktu małżeństwa

cały dokument

50,41 zł

Odpis zupełny aktu małżeństwa

cały dokument

85,37 zł

Decyzja o wpisaniu zagranicznego aktu urodzenia do akt USC

cały dokument

100,00 zł

Zaświadczenie USC – brak przeciwwskazań do małżeństwa za granicą

cały dokument

50,41 zł

Dyplom ukończenia studiów (bez suplementu)

cały dokument

50,41 zł

Świadectwo ukończenia liceum / Matura na starym wzorze

cały dokument

121,95 zł

Świadectwo dojrzałości

cały dokument

36,59 zł

Świadectwo ukończenia klasy szkoły podstawowej

cały dokument

121,95 zł

Świadectwo ukończenia klasy gimnazjum

cały dokument

85,37 zł

Matura (bez suplementu)

cały dokument

100,00 zł

Dyplom lekarza

cały dokument

100,00 zł

PIT-36

cały dokument

451,22 zł

PIT-37

cały dokument

378,05 zł

PIT/O

cały dokument

139,84 zł

VAT‑5UE

cały dokument

85,37 zł

Zaświadczenie płatnika VAT

cały dokument

40,65 zł

Zaświadczenie o numerze REGON

cały dokument

60,98 zł

KRS – Zaświadczenie o dokonaniu wpisu

cały dokument

36,59 zł

PUP – zaświadczenie dla osoby bezrobotnej

cały dokument

36,59 zł

Dowód rejestracyjny / Permiso de circulación – wzór europejski

cały dokument

44,72 zł

Akt chrztu

cały dokument

40,65 zł

Zaświadczenie o niekaralności

cały dokument

60,98 zł

Apostille

cały dokument

36,59 zł