Cennik

Cennik​

Tłumaczenie ustne

Cena już od 300,00 zł. za godzinę obecności tłumacza.

  • Tłumaczenia przez telefon od 90,00 zł.
  • Przy zapytaniu proszę o podanie miejsca, czasu i tematyki wykonywania tłumaczenia.
  • W ramach tłumaczeń ustnych wykonuję także tłumaczenia przysięgłe np. u notariusza, w USC.
  • Ceny mają charakter orientacyjny. Obowiązuje wycena indywidualna.

Tłumaczenia z hiszpańskiego na polski

Tłumaczenie

Jednostka

Cena

Tłumaczenie przysięgłe

1125 znaków ze spacjami (jednostka ustawowa)

od 90,00 zł

Dowód rejestracyjny / Permiso de circulación – wzór europejski

cały dokument

120,00 zł

Dowód rejestracyjny / Permiso de circulación – poprzedni formularz

cały dokument

180,00 zł

Przeglądy techniczne / Tarjeta ITV

cały dokument

255,00 zł

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu – Solicitud de baja

cały dokument

255,00 zł

Akt małżeństwa, Hiszpania – nowy model formularza, z kodami w nawiasach (1-1-1)

cały dokument

255,00 zł

Akt małżeństwa, Hiszpania – stary model formularza, wypełniony odręcznie, bez adnotacji o rozwodzie i separacji

cały dokument

300,00 zł

Akt urodzenia, Hiszpania – nowy model formularza, z kodami w nawiasach (1-1-1)

cały dokument

255,00 zł

Akt urodzenia, Hiszpania – stary model formularza, wypełniony odręcznie

cały dokument

300 zł

Zaświadczenie potwierdzające życie i stan cywilny osoby / Fe de Vida y Estado

cały dokument

150,00 zł

Zaświadczenie o chrzcie

cały dokument

255,00 zł

Poświadczenie konkubinatu / Ratificacion de la Pareja de Hecho

cały dokument

150,00 zł

Karta zameldowania / Volante de empadronamiento

cały dokument

255,00 zł

Certificado de la condición de sujeto pasivo IVA

cały dokument

200,00 zł

Zaświadczenie o niekaralności / Registro de penados

cały dokument

180,00 zł

Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej (Comunicación de Tarjeta Acreditativa NIF)

cały dokument

255,00 zł

Zaświadczenie o rezydencji podatkowej w hiszpanii, umowa dwustronna (Residencia Fiscal en España. Convenio)

cały dokument

255,00 zł

Apostille

cały dokument

105,00 zł

Zaświadczenie o niezaleganiu – Seguridad Social

cały dokument

300,00 zł

Zaświadczenie o niezaleganiu – Agencia Tributaria

cały dokument

255,00 zł

 

Tłumaczenia z polskiego na hiszpański

Tłumaczenie

Jednostka

Cena

Tłumaczenie przysięgłe

1125 znaków ze spacjami (jednostka ustawowa)

od 45,00 zł

Odpis skrócony aktu urodzenia

cały dokument

120,00  zł

Odpis zupełny aktu urodzenia

cały dokument

255,00 zł

Odpis skrócony aktu małżeństwa

cały dokument

150,00 zł

Odpis zupełny aktu małżeństwa

cały dokument

255,00 zł

Decyzja o wpisaniu zagranicznego aktu urodzenia do akt USC

cały dokument

300,00 zł

Zaświadczenie USC – brak przeciwwskazań do małżeństwa za granicą

cały dokument

150,00 zł

Dyplom ukończenia studiów (bez suplementu)

cały dokument

150,00 zł

Świadectwo ukończenia liceum / Matura na starym wzorze

cały dokument

360,00 zł

Świadectwo dojrzałości

cały dokument

105,00 zł

Świadectwo ukończenia klasy szkoły podstawowej

cały dokument

360,00 zł

Świadectwo ukończenia klasy gimnazjum

cały dokument

255,00 zł

Matura (bez suplementu)

cały dokument

300,00 zł

Dyplom lekarza

cały dokument

300,00 zł

PIT-36

cały dokument

1350,00 zł

PIT-37

cały dokument

1050,00 zł

PIT/O

cały dokument

420,00 zł

VAT‑5UE

cały dokument

255,00 zł

Zaświadczenie płatnika VAT

cały dokument

120,00 zł

Zaświadczenie o numerze REGON

cały dokument

180,00 zł

KRS – Zaświadczenie o dokonaniu wpisu

cały dokument

105,00 zł

PUP – zaświadczenie dla osoby bezrobotnej

cały dokument

105,00 zł

Dowód rejestracyjny / Permiso de circulación – wzór europejski

cały dokument

135,00 zł

Akt chrztu

cały dokument

120,00 zł

Zaświadczenie o niekaralności

cały dokument

180,00 zł

Apostille

cały dokument

105,00 zł